21 травня 2021р.


Вчаться батьки

  Важливе місце в роботі Державної реабілітаційної установи посідає робота з батьками, які виховують дітей з інвалідністю. Адже їх безпосередня, свідома й активна участь у реабілітаційному процесі є неодмінною умовою для його успіху. Крім того, батьки органічно і послідовно продовжують процес реабілітації, у той час коли діти перебувають за межами реабілітаційної установи.

  У Службі соціальної реабілітації (абілітації) створена Батьківська школа, де відповідно плану роботи Реабілітаційного центру проводяться лекторії, тематичні бесіди, консультації, майстер-класи, тренінги, семінари-практикуми, надаються інформаційні послуги. Разом з батьками діти відвідують зоопарк, музеї, бібліотеки, кінно-спортивний клуб, ляльковий театр.

  У зв’язку з умовами карантину батьки не можуть відвідати лекції в Центрі. Практичні психологи пристосовуються до нових умов праці. Так, на платформі ZOOM минулого тижня для батьків було проведено лекторій «Навчання як результат сенсорної інтеграції, розвитку пізнавальних здібностей і перцептивно-моторного розвитку». У ході лекторію практичний психолог Мельникова А.І. розглядала різні аспекти навчання дитини як цілеспрямовану діяльність. Навчання повинно бути успішним та продуктивним. Воно складається як із внутрішніх, так і зовнішніх процесів, можливе при наявності сенсорних стимулів. Сенсорна діяльність буде успішною, якщо у дитини добре розвинене сприйняття. Існує так званий «айсберг навчання», що будується на кількох рівнях усіх процесів, за яким працюють спеціалісти. У його основі лежить сенсорна інтеграція. Відбувається вроджена реакція організму на сигнали від зовнішнього світу. Ми їх отримуємо через усі органи відчуттів (дотик, слух, зір, вестибулярний апарат, смак і т.д.). Якщо у дитини проблеми з реєстрацією сигналів через органи відчуттів – починаються проблеми з мовленням, слухом, рухом і т.д., утруднюється сприйняття світу і рівень адаптації. Сенсорній інтеграції треба приділяти велику увагу, адже проблеми з нею можуть привести до порушень при ЗПР, СДУГ, до неврологічних порушень, затримки мовлення, у цілому, – утруднити навчання.

  Для досягнення успішних результатів реабілітації дітьми з інвалідністю така співпраця фахівців і батьків дуже важлива для реабілітаційного процесу.13 травня 2021р.


Подолання вад дітей через метод Tomatis

  Tomatis-терапія – це особлива методика слухових тренувань, яка ефективно використовується в 75 країнах світу. Суть методу полягає в тому, що завдяки особливим тренуванням слуху мозок людини знову вчиться сприймати та обробляти звукові сигнали, а отримана інформація засвоюється краще.

  Незважаючи на те, що сеанс нейросенсорної слухової стимуляції триває дві години, у більшості випадків діти легко витримують це навантаження завдяки бездротовим навушникам. Під час терапії можна грати, малювати, спати і т. д. та одночасно слухати мелодії з різною частотою звуків.

  Через використання методики Tomatis досягаються позитивні зміни в дітей із розладами спектру аутизму, з ДЦП, синдромом Дауна, із затримкою мовного розвитку, гіперактивністю, порушенням координації руху та інше. Така методика зарекомендувала себе як ефективний та безпечний спосіб роботи з емоційними та комунікативними розладами дітей і підлітків. Вона є дуже широкопрофільною, головне – вміти її правильно застосовувати. Розроблений французьким лікарем і вченим Альфредом Томатісом, метод Tomatis® спирається на останні технологічні розробки і відмінну кваліфікацію експертів, які пройшли курси підготовки до його застосування.

  З 2018 року діти нашого Центру мають можливість відвідувати заняття за методом Tomatis, які проводить лікар-фізіотерапевт Ляховецька Ірина. Фахівець пройшла відповідну підготовку: отримала міжнародний сертифікат «TOMATIS» Практикант І рівня у Львові; у квітні 2021 року оволоділа ІІ рівнем підготовки з Tomatis-терапії. Методика ІІ рівня передбачає застосування цифрового аудіотесту «Tomatis», що дає змогу лікарю підбирати програму індивідуальних занять з урахуванням фізичних можливостей та когнітивних здібностей кожної дитини.

  Разом з тим фахівець відповідально відноситься до попередньої підготовки дітей до занять на апараті «Tomatis». У цьому їй допомагає пристрій «Forbrain», завдяки якому діти починають сприймати свій власний голос та голос оточуючих у відкоригованому вигляді.

  Позитивні оцінки результатів роботи за цією методикою як фахівців центру, так і батьків дають надію на підвищення ефективності комплексної реабілітації дітей з мовленнєвими розладами, порушенням уваги, емоційною нестабільністю, психомоторними порушеннями тощо.28 квітня 2021р.


Через атестацію до підвищення
професійної майстерності

  Одним із важливих напрямків зміцнення кадрового складу установи є атестація педагогічних працівників. Позаду залишився складний, але продуктивний та професійно-цікавий шлях атестації педагогів ДРУЦКРДІ «Мрія» у 2020-2021рр. Учитель-логопед Романова І.О., практичний психолог Петренко К.П., вихователі по роботі з дітьми-інвалідами Волчек С.М., Бондаренко І.П. та асистент вихователя по роботі з дітьми-інвалідами Діденко В.В. пройшли всі необхідні кроки активної фази атестаційного циклу відповідно до Типового положення про порядок проведення атестації педагогічних працівників.

  Атестація була спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність займаній посаді педагогічного працівника, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Важливим аспектом є оцінка професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей педагога.

  І ось відбулося заключне засідання атестаційної комісії. Комісія формується з досвідчених педагогічних працівників, представників профспілкової організації, працівників методичних служб. Члени комісії заслуховують працівників, які атестуються. Всебічно розглядають і оцінюють результативність їх роботи. Визначають рівень фахової підготовки, професійної компетентності, рейтингу серед педагогічних працівників Державної реабілітаційної установи «Мрія» з урахуванням думки батьків.

  Важливо відмітити, що атестаційна комісія департаменту освіти і науки облдержадміністрації підтримала клопотання нашої установи про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю-логопеду Романовій І.О. й вихователю по роботі з дітьми-інвалідами Волчек С.М. Фахівці беруть активну участь в інноваційній діяльності, використовують сучасні педагогічні технології в реабілітаційному процесі, створюють авторські програми.

  Головне, що організація атестації педагогічних працівників позитивно позначиться на якості реабілітаційної роботи.21 квітня 2021р.


Дидактичні засоби в подарунок

  Дитина з інвалідністю потребує особливо створеного реабілітаційно- розвивального середовища, важливою складовою якого є спеціальні дидактичні матеріали і посібники. Вони добираються так, щоб відповідати інтересам дітей на кожному етапі розвитку. Ці посібники допомагають накопичувати досвід для поступового переходу від конкретного до абстрактного, розв’язувати освітні, виховні, розвивальні завдання. Чим складніші вади, тим більше індивідуалізованим повинно бути таке середовище. Його розбудовою наші педагоги займаються щодня. В цьому їм допомагають спонсори. Придбані ними дидактичні посібники збагачують і вдосконалюють предметно-розвивальний простір кабінету психологічної корекції, кабінету практичного психолога, реабілітаційних груп.

  Спеціалісти Служби соціальної реабілітації (абілітації) висловлюють щиру подяку Андрію Гдовському, шеф- повару, автору проекту @super_yogurt_mk щодо придбання спеціального обладнання та дидактичних посібників для реабілітації дітей з інвалідністю.

  Дидактичні засоби розвитку є знаряддям професійної роботи педагога та інструментом навчально-пізнавальної діяльності дитини:

  - обтяжний сенсорний жилет стимулює пропріоцептивну та тактильну системи, заспокоює, знімає високий рівень тривожності та допомагає дитині, особливо з діагнозом «аутизм», сконцентрувати увагу;

  - палички Кюізенера. Набір сприяє розвитку дитячої творчості, пізнавальної активності, дрібної моторики, наочно-дійового мислення, уваги, просторового орієнтування, сприйняття, комбінаторних і конструкторських здібностей;

  - різнокольоровий сенсорний Пуш ап (антистрес) спрямований на розвиток дрібної моторики, вивчення кольорів, зняття високого рівня тривожності та стресу.

  Фахівці нашої установи і батьки вдячні за надану допомогу у зміцненні здоров’я дітей, за підтримку, соціальну позицію. Спільними зусиллями небайдужих людей діти мають можливість отримувати якісні реабілітаційні послуги.15 квітня 2021р.


Ділимося досвідом

  Нелегко організувати дистанційне навчання в умовах карантину. Але наші практичні психологи навчилися справлятися із зовнішніми негативними обставинами, пристосовуючись до нових умов праці. Психолого-педагогічна робота фахівців спрямована на досягнення головної мети – підготувати дитину до самостійного життя.

  Психологічний супровід має задовольняти актуальні потреби дитини з інвалідністю, допомагати у вирішенні її індивідуальних проблем, формувати правила поведінки, міжособистісну комунікацію з дорослим й однолітками.

  Саме тому, за вимогою часу, в роботі практичних психологів Катерини Петренко, Наталії Остапенко, Анастасії Мельникової впроваджуються нові методи психологічного супроводу.

  Психологи консультують батьків, відповідають на актуальні питання у вайбер-групах, телефонному режимі; розміщують завдання, дидактичні ігри та вправи у форматі відео з Ютубу, Фейсбуку, авторських відео відповідно тематиці тижня.

  Діти отримують ретельно підібрані завдання із врахуванням індивідуальних можливостей кожного. Батьки у вигляді фото, відео різних видів дитячої діяльності здійснюють зворотний зв’язок із фахівцем. Переважна більшість батьків отримують психологічні знання, відповіді на питання, що їх цікавлять: як навчити дитину спілкуватися з однолітками, формувати її пізнавальну сферу, емоції, волю.

  Релаксаційна музика на заняттях активізує емоційний стан дитини. Вправи для впливу на пропріоцептивну систему, тактильну, вестибулярну, на координацію рухів дають можливість практичним психологам отримувати хороший результат.

  Авторські відео, створені Петренко К., Остапенко Н., допомагають батькам у домашніх заняттях.

  Психологи Державної реабілітаційної установи Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Мрія» здатні ефективно діяти в нових умовах та знаходити способи вирішення життєвих і професійних задач.8 квітня 2021р.


Візитна картка дистанційної роботи
фахівців-реабілітологів

  В Україні знову весняний локдаун, суворіший ніж минулого року. Сьогоднішній день спонукає нас навчатися та пристосовуватися в тих умовах, які диктує нам життя. Нелегко організувати дистанційне навчання в умовах карантину, а з малюками, яким необхідна найбільша увага, ще складніше.

  Якщо дистанційне навчання сприймали як «гостя», то зараз до нього всі звикли. Протягом року фахівці-реабілітологи нашої установи змінювали підходи, залучали нові форми роботи. Насамперед, це відеоматеріали, які ретельно обираються, обробляються та подаються для спільної роботи батьків і дітей. У ході своїх занять спеціалісти використовують інтерактивні платформи для спілкування з дітьми та батьками, консультації-практикуми тощо. Дистанційний супровід реабілітаційного процесу проходить в режимі он-лайн з використанням платформи Google Classroom, Zoom. Фахівці-реабілітологи використовують у роботі авторські відео: лекції, відповіді на актуальні питання батьків, власні авторські відеоролики корекційно-розвивальних занять.

  У цей карантинний період неабиякого значення набувають заняття з логопедичної корекції, що проводять логопеди Романова І.О. і Липенець І.Г. Логопеди диференціюють матеріал відповідно до мовленнєвих порушень. Відеоуроки містять вправи для розвитку артикуляційної моторики за участі «мультяшних» героїв, яких діти люблять і знають.

  Існує зворотний зв’язок всієї мультидисциплінарної команди. Батьки, працюючи вдома, відправляють логопедам відео проведених занять із дитиною. Такі відеоуроки містять детальні інструкції щодо виготовлення і використання посібників для дихальної гімнастики в домашніх умовах разом з батьками. Це і цікаві ігри для активізації мовлення.

  Сподіваємось, що завдяки різноманітним формам дистанційної роботи будуть досягнуті певні позитивні результати в реабілітації дітей.31 березня 2021р.


З турботою про дітей

  Колектив Служби соціальної реабілітації (абілітації) та батьки дітей з інвалідністю отримали в подарунок від Миколаївського обласного Благодійного фонду соціального захисту людей з інвалідністю "ЦЕНТР" парафінонагрівач "КАСКАД-7".

  Особливо такому подарунку зраділи медпрацівники. Адже завдяки парафінонагрівачу діти з руховими порушеннями зможуть отримувати ефективні теплові процедури. Це є одна із складових комплексної медичної реабілітації, що позитивно впливає на рухові можливості дитини: покращується кровообіг, підвищується обмін речовин у зігрітих тканинах, розслаблюються м'язи.

  Усі ми прагнемо, щоб наші діти були здоровими. І лише спільними зусиллями ми зможемо наблизитися до цієї мети. Щиро вдячні Благодійному фонду «Центр» в особі Голови фонду Лебедєву Олександру Івановичу за чуйність і небайдужість, завдяки чому поліпшується здоров’я дітей з особливими потребами.
Добро за покликом душі

  10 лютого до Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» завітали фахівці Головного управління державної податкової служби у Миколаївській області з подарунком – медичним обладнанням, що так необхідне для реабілітації дітей. Податківці Миколаївщини передали Службі стільці, сольові лампи.

  Проведена зустріч – не єдиний крок на шляху підтримки реабілітаційної установи з боку податківців. У рамках цієї допомоги реабілітаційний центр отримав меблі, іграшки та інший інвентар, що вже використовується в щоденній реабілітації.

  За словами в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва, діти завжди мають потребу в особливій турботі, догляді, прагнуть поваги, піклування та любові.

  За допомогу у проведенні спільних заходів, направлених на поліпшення здоров’я дітей з особливими потребами, забезпечення їх інтелектуального та особистісного розвитку, створення сприятливих умов для швидшої соціальної адаптації, а також за чуйність і небайдужість в.о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва та очолюваний їм колектив керівництво Державної реабілітаційної установи «Мрія» вручило подячний лист.
Шановні батьки!

  З метою забезпечення дітям з інвалідністю та їх батькам гарантованого державою переліку послуг із комплексної реабілітації наша установа має відповідну матеріально-технічну базу.

  Це обладнання вітчизняного та закордонного виробництва таке, як: інтерактивна система коригування нейромоторних порушень «Nirvana», система відновлення функції ходи «G-EO Evolution», комплекс локомоторної терапії «Locomat PRO», «Lokos-station», тренажери пасивного безперервного відновлення рухливості верхніх та нижніх кінцівок (ПБВР-А3, ПБВР-Е3), апарат TalksUp для роботи за методом Tomatis, костюми «Атлант», «Аделі», «Гравітон», апарати для лазеротерапії, магнітотерапії, електротерапії, гальванотерапії, мікрохвильової резонансної терапії, світлолікування, кисневої терапії, парафінолікування, грязелікування тощо.

  Проте для успішної соціальної адаптації та інтеграції дітей з інвалідністю в суспільство установа повинна мати таку матеріально-технічну базу, яка б забезпечувала можливість реалізації оптимального для кожного клієнта курсу реабілітаційних заходів. Тому питання оснащення реабілітаційного процесу науково-обгрунтованими технологіями, сучасним та ефективним реабілітаційним обладнанням, виведення його на більш високий якісний рівень є на сьогоднішній день актуальними.

  Необхідно відмітити, що фахівці-реабілітологи використовують нове сучасне обладнання:

  — інноваційну реабілітаційну систему «Павук», яка розроблена британськими медиками для індивідуальної реабілітації дітей та підлітків із діагнозом ДЦП, неврологічними хворобами, проблемами руху та моторики;

  — роботизований механотренажер МОТОмед RECK Medizintechnik, який готує дитину до виконання найважливішої функції – ходи – завдяки циклічним обертовим рухам кінцівок;

  — ArmeoPower – це перший роботизований тренажер для проведення одночасної терапії всієї руки – від плеча до пальців;

  — роботизований стіл-вертикалізатор, Hocoma. Використання столів-вертикалізаторів дозволяє вже на ранніх етапах відновної терапії поступово повертати рухливість у кінцівках;

  — апарат для фізіотерапії комбінований «МИТ-11» здійснює комплексний фізіотерапевтичний вплив на дитину з використанням низькохвильового ультразвуку, оптичного потоку червоного та інфрачервоного діапазонів спектра і низькохвильового магнітного поля.

  Крім того, після профілактичного ремонту діти знову отримують процедури на апараті локомоторної терапії «Locomat PRO». Забезпечено технічне обслуговування системи відновлення функції ходи «G-EO Evolution».

  Придбаний останнім часом осушувач повітря для басейну дає можливість надавати послуги з гідрокінезотерапії в більш комфортних умовах.

  Необхідно згадати ще одне корисне та сучасне обладнання, придбане останнім часом, – універсальний комп’ютерний комплекс з корекційно-розвивальною програмою "Живий звук". Він призначений для ефективного розвитку мовлення та когнітивних навичок дітей, що мають сенсорні й інтелектуальні порушення.

  Із січня 2020 року перевезення дітей, які отримують реабілітаційні послуги в Службі соціальної реабілітації (абілітації), буде здійснюватися на новому спеціально обладнаному автомобілі «Peugeot» для дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Автомобіль придбано за кошти державного бюджету Міністерством соціальної політики України.

  Досвідчений та високопрофесійний колектив фахівців-реабілітогогів чекає на вас.
1 [2] 34