Атестація педагогічних працівників Державної реабілітаційної установи "Мрія"

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників 2021 р.
Бондаренко І.П.

Петренко К.П.

Волчек С.М.

Романова І.О.

Атестація педагогічних працівників 2019-2020 рр.
Абрамова Т.І.

Єфімако Л.В.

Канівіченко Т.О.

Щесняк С.Л.

Зауменна Т.О.

Кириченко О.І.

Остапенко Н.В.

Павлова М.С.

Проніна М.В.

Татаренко О.О.

Федоренко А.В.