Відомості про договори, учасником яких є Державна реабілітаційна установа «Мрія», інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», розміщена на сайті spending.gov.ua


2016 рік
Баланс (форма №1) на 1 січня 2017 року
Звіт про результати фінансової діяльності за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів 2016 рік
2017 рік
I квартал 2017 року
Баланс на 01 квітня 2017 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2017 року
II квартал 2017 року
Баланс на 01 липня 2017 року
Звіт про фінансові результати за II квартал 2017 року
III квартал 2017 року
Баланс на 01 жовтня 2017 року
Звіт про фінансові результати за III квартал 2017 року
Річна звітність за 2017 рік
Баланс на 01 січня 2018 року
Звіт про фінансові результати за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
2018 рік
I квартал 2018 року
Баланс на 01 квітня 2018 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2018 року
II квартал 2018 року
Баланс на 01 липня 2018 року
Звіт про фінансові результати за II квартал 2018 року
III квартал 2018 року
Баланс на 01 жовтня 2018 року
Звіт про фінансові результати за III квартал 2018 року
Річна звітність за 2018 рік
Баланс на 01 січня 2019 року
Звіт про фінансові результати за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
Звіт про власний капітал за 2018 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік
2019 рік
I квартал 2019 року
Баланс на 01 квітня 2019 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2019 року
II квартал 2019 року
Баланс на 01 липня 2019 року
Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2019 року
III квартал 2019 року
Баланс на 01 жовтня 2019 року
Звіт про фінансові результати за III квартал 2019 року
Річна звітність за 2019 рік
Баланс на 01 січня 2020 року
Звіт про фінансові результати за 2019 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік
Річна інвентаризація
Річна інвентаризація
2020 рік
I квартал 2020 року
Баланс на 01 квітня 2020 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2020 року
II квартал 2020 року
Баланс на 01 липня 2020 року
Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року
III квартал 2020 року
Баланс на 01 жовтня 2020 року
Звіт про фінансові результати за III квартал 2020 року
Річна звітність за 2020 рік
Баланс на 01 січня 2021 року
Звіт про фінансові результати за 2020 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік
Звіт про власний капітал за 2020 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік
2021 рік
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
I квартал 2021 року
Баланс на 01 квітня 2021 року
Звіт про фінансові результати за I квартал 2021 року
II квартал 2021 року
Баланс на 01 липня 2021 року
Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2021 року
III квартал 2021 року
Баланс на 01 жовтня 2021 року
Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2021 року

  З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності установи на підставі наказу по ДРУ ЦКРДІ «Мрія» від 30.10.2018р. № 156 у 2018 році була проведена річна інвентаризація.

  У ході інвентаризації лишків або нестач не виявлено.

  При інвентаризації розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов’язань та даними бухгалтерського обліку не виявлено.